Get in Touch

Edit Template

Tăng cường công tác quản lý thuế với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh

Tại cuộc họp về chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất, ngày 16/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã nhắc lại mục tiêu điều hành thị trường vàng đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, minh bạch, không để vàng hóa nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. Theo đó Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 324/QĐ – TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Trong thời gian vừa qua, Cục Thuế đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, của UBND tỉnh, thường xuyên yêu cầu các Chi cục Thuế rà soát, báo cáo tình hình quản lý, các vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thuế tại Thông báo kết luận số 1325/TB-CTQNG ngày 04/4/2024 về nội dung tổ chức đánh giá kết quả triển khai và thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 1590/CTQNG-NVDTPC ngày 11/4/2024 chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Kết quả rà soát, đánh giá cho thấy, về số liệu  quản lý: hiện nay trên địa bàn tỉnh có 221 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý với số liệu kê khai và nộp thuế năm 2023 đạt hơn 10,5 tỷ đồng; thời gian qua các Chi cục thuế đã tích cực triển khai nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn, thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế, tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế. Tuy nhiên kết quả  đạt được chưa cao, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như: khi mua vàng đại đa số người dân chưa có thói quen lấy hóa đơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp bán hàng không xuất hóa đơn bán hàng mà chỉ lập hóa đơn hợp thức hóa đầu ra để khai thuế. Hình thức thanh toán hàng hoá mua vào, bán ra của các doanh nhiệp kinh doanh vàng bạc chủ yếu bằng tiền mặt, khó kiểm soát, quản lý… Chính vì vậy mà doanh thu và số thuế phải nộp giảm đi rất nhiều so với thực tế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Từ đó, một số giải pháp được đề xuất như: tuyên truyền các chính sách, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và cơ quan ban ngành có liên quan; đẩy mạnh triển khai HDĐT từ máy tính tiền; tiến hành kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, phân tích hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế; phân tích rủi ro để chọn ra những doanh nghiệp có doanh thu và số thuế phải nộp năm sau giảm nhiều so với năm trước, yêu cầu doanh nghiệp giải trình để thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp theo quy định nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế…;  

Trước tình hình biến động mạnh của giá vàng, Thủ tướng đã nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, tăng cường thanh tra kiểm tra các sai phạm. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải tiếp tục rà soát Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng. Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp vàng thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trước ngày 15/6/2024, nếu không sẽ bị rút giấy phép.

 Với sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Thủ tướng và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng trong thời gian tới dự kiến sẽ có những bước chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.

Tin tức nổi bật

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Đại Lý Thuế TMT

Về chúng tôi

Liên hệ

Dịch vụ

Tuyển dụng

Tin tức thuế

Chính sách thuế

Doanh nghiệp

Liên hệ

Địa chỉ: Lô E2.30 Đường số 8, Khu Ngọc Bảo Viên, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

Hotline: 0255 655 6595

Email: info@dailythuetmt.com

© 2023 Created withĐại Lý Thuế TMT