Get in Touch

Edit Template

Kiểm tra cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-CTQNG ngày 12/03/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 04 Chi cục Thuế huyện, khu vực từ ngày 14/05/2024 đến ngày 17/05/2024 nhằm đánh giá khách quan và toàn diện tình hình, kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian qua.

                                    

(Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi cục Thuế huyện Bình Sơn)

Công tác kiểm tra được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Qua công tác kiểm tra, Cục Thuế ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Chi cục Thuế các huyện, khu vực trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC.

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Đa số Chi cục Thuế các huyện, khu vực đã ban hành đầy đủ các kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC, bám sát theo các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế, đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và triển khai thống nhất tại các Chi cục Thuế.

Về công tác niêm yết TTHC và niêm yết nội dung địa chỉ phản ánh kiến nghị (PAKN) về hành vi hành chính và quy định hành chính: Đã thực hiện niêm yết theo đúng quy định, đúng biểu mẫu và đính kèm đầy đủ mẫu đơn, tờ khai ngay sau TTHC. Thực hiện niêm yết chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TTHC tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Về công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC: Thực hiện theo đúng quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, đơn vị trong cơ quan thuế, giữa cơ quan thuế và các cơ quan khác có liên quan, bảo đảm giải quyết hồ sơ nhanh chóng đúng thời hạn và không gây phiền hà, sách nhiễu cản trở người nộp thuế. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện thực hiện bằng phương thức điện tử, bộ phận một cửa đã hướng dẫn thực hiện các thủ tục này trên môi trường điện tử như đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, khai thuế đối với cá nhân, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân, đăng ký mã số thuế,….

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế liên quan đến việc triển khai hướng dẫn thực hiện TTHC bằng phương thức điện tử mà nguyên nhân chủ yếu do cơ quan nhà nước cấp xã ít phát sinh nghĩa vụ thuế, chưa có chữ ký số và đã quen với việc nộp hồ sơ bằng giấy, cá nhân người nộp thuế lớn tuổi chưa quen với thao tác trên điện thoại nên vẫn còn thực hiện các TTHC bằng giấy như trước đây.

Nhằm góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC và kiểm soát TTHC. Tập trung nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế. Ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, công chức cần nhận thức đầy đủ về vai trò của mình để việc CCHC và kiểm soát TTHC trong thời gian tới có những bước tiến đáng kể, đáp ứng sự kỳ vọng và sự tin tưởng của người nộp thuế./.

Tin tức nổi bật

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Đại Lý Thuế TMT

Về chúng tôi

Liên hệ

Dịch vụ

Tuyển dụng

Tin tức thuế

Chính sách thuế

Doanh nghiệp

Liên hệ

Địa chỉ: Lô E2.30 Đường số 8, Khu Ngọc Bảo Viên, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

Hotline: 0255 655 6595

Email: info@dailythuetmt.com

© 2023 Created withĐại Lý Thuế TMT