Get in Touch

Edit Template

Cục Thuế tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá ba năm triển khai công tác quản lý nợ thuế

Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về quyết liệt triển khai nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ và áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý nợ thuế ngay từ đầu năm.

Để tiếp tục đề ra các giải pháp để thực hiện công tác quản lý nợ thuế có hiệu quả hơn, khắc phục những khó khăn gặp phải, sáng ngày 30/5/2024, Cục Thuế đã tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá 03 năm triển khai kết quả khoanh nợ, xóa nợ, công tác quản lý nợ thuế. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng: QLN, HKDCN, KK, CNTT, NVDTPC, TTKT1, TTKT 2, TTKT 3, lãnh đạo các chi cục thuế, toàn thể công chức phòng QLN, 01 công chức phụ trách công tác quản lý nợ và 01 công chức phụ trách công tác trước bạ,thu khác thuộc Chi cục Thuế.

Kết quả công tác thu nợ trong 5 tháng đầu năm 2024:

Đối với khoản nợ năm trước: ước thu được của khoản nợ có khả năng thu năm 2023 chuyển sang là 180 tỷ đồng đạt 32% (180 tỷ/558,3tỷ) so với kế hoạch Tổng cục Thuế giao thu đến 31/12/2024 (phấn đấu thu 80%); Đối với khoản nợ phát sinh trong 05 tháng đầu năm 2024: ước thu nợ mới phát sinh là 345,23 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả như trên, Cục Thuế đã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở nhiệm vụ đã được Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế đã cụ thể hóa và giao chỉ tiêu thu nợ cho từng Chi cục Thuế các huyện, khu vực; đồng thời cũng giao chỉ tiêu thu nợ cho từng cán bộ, công chức quản lý nợ; gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị với nhiệm vụ thu hồi nợ thuế. Hàng tháng, thông qua các cuộc họp giao ban, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ của các đơn vị, nắm bắt kịp thời những trường hợp nợ mới phát sinh để có biện pháp đôn đốc, thu nợ kịp thời vào NSNN.

Cục Thuế cũng đã chỉ đạo tăng cường tổ chức rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ, số tiền nợ, đặc biệt tập trung phân loại những người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh để áp dụng các biện pháp cưỡng chế và xem xét ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật theo quy định; Thực hiện các biện pháp đôn đốc người nộp thuế nộp dần số tiền thuế. Đồng thời, nghiêm túc áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế nợ thuế và công khai thông tin theo quy định để thu hồi thuế nợ vào NSNN.

Đã chỉ đạo tăng cường quản lý đối với các khoản nợ thuế trong lĩnh vực XDCB, kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên khoáng sản, các khoản thu về đất, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh… đặc biệt, tập trung thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản còn nợ tiền sử dụng đất. Chủ động tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố và Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn. Chỉ đạo các Chi cục Thuế tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, UBND các phường, xã, thị trấn, các ngành liên quan như: Cơ quan Công an, Ngân hàng Nhà nước, Toà án, Quản lý thị trường, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên và môi trường… trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là các khoản nợ liên quan đến đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dẫn đến khó khăn về tài chính không đủ khả năng nộp tiền thuế nợ vào NSNN, nhiều doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, bỏ địa chỉ kinh doanh; Số tiền thuế nợ khó thu kéo dài của những năm trước tồn đọng không thu hồi được dẫn đến tiền chậm nộp phát sinh liên tục tăng. Bên cạnh đó, Các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của một số dự án do có vướng mắc chưa đi vào hoạt động, khai thác, đang khiếu nại về đối tượng được miễn giảm tiền đất nên người nộp thuế chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Những khó khăn này, ảnh hưởng đến tỉnh hình thu nợ thuế, gây ra tình trạng nợ đọng nhiều.

Thông qua hội nghị, Cục Thuế đã đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý nợ, khoanh nợ, xóa nợ trong thời gian qua. Đồng thời, đề ra các giải pháp, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để khắc phục những khó khăn hiện hữu trong công tác quản lý nợ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Tin tức nổi bật

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Đại Lý Thuế TMT

Về chúng tôi

Liên hệ

Dịch vụ

Tuyển dụng

Tin tức thuế

Chính sách thuế

Doanh nghiệp

Liên hệ

Địa chỉ: Lô E2.30 Đường số 8, Khu Ngọc Bảo Viên, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

Hotline: 0255 655 6595

Email: info@dailythuetmt.com

© 2023 Created withĐại Lý Thuế TMT