Get in Touch

Edit Template

5 tháng, số thu ngân sách của ngành Thuế đạt hơn 51% dự toán

Trong 5 tháng đầu năm, nhờ thực hiện tốt các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, số thu do cơ quan thuế thực hiện ước đạt 767.415 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 767.415 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán, bằng 114,9% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 24.678 tỷ đồng (bằng 53,6% so với dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ); Thu nội địa ước đạt 742.737 tỷ đồng (bằng 51,6% so với dự toán, bằng 115,7% so với cùng kỳ). Thu thuế, phí nội địa ước đạt 580.208 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán, bằng 111,7% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 5, có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 50%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 50,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 52,9%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 57,1%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55%; Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 59,3%; Thu khác ngân sách ước đạt 54,6%; Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 175%;Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 61,5%;…

Về tổng thu có 23/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 50%); 40/63 địa phương có tiến độ thu dưới 50%; 52/63 địa phương có tăng trưởng thu; 11/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

5 tháng đầu năm 2024, ngành Thuế đã thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo thống kê, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 5 tháng đầu năm 2024 là khoảng 31.840 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023 và Nghị định số 94/2023 ước khoảng 13.600 tỷ đồng; Giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 16.454 tỷ đồng; Giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg làm giảm thu khoảng 1.762 tỷ đồng.

Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2024; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến sức khoẻ doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện sớm những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, khoản thu, sắc thuế. Dự báo thu hàng tháng, quý sát đúng với thực tế phát sinh để tham mưu các giải pháp chỉ đạo thu kịp thời.

Đồng thời, rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả; kiến nghị với UBND tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng; tham mưu kịp thời cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong điều hành thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2024.

Tin tức nổi bật

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Đại Lý Thuế TMT

Về chúng tôi

Liên hệ

Dịch vụ

Tuyển dụng

Tin tức thuế

Chính sách thuế

Doanh nghiệp

Liên hệ

Địa chỉ: Lô E2.30 Đường số 8, Khu Ngọc Bảo Viên, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

Hotline: 0255 655 6595

Email: info@dailythuetmt.com

© 2023 Created withĐại Lý Thuế TMT